HVORDAN ACI KAN HJÆLPE JERES VIRKSOMHED MED EFTERLEVELSE AF REGLER OG STANDARDER

Læs mere:

ACI hjælper virksomheder som er underlagt IT regulering i udvikling af smarte compliance programmer. Vi samarbejder med virksomheden om at udvikle en risikobaseret tilgang til efterlevelse som optimerer investeringen i efterlevelse.

ACI kan indtræde i mange roller i et sådan arbejde – fra arkitekt af et compliance program til den daglig varetagelse af dokumentation i compliance funktionen.