Mount Everest, Himalaya Nepal - Mountain chosen by Benjamin Bredahl

IT Business Continuity as a Service

Hvor hurtigt kan du reetablere virksomhedens infrastruktur og it-systemer efter nedbrud? Sandsynligvis 2-4 gange langsommere end forventet!

Beredskabsplanlægning og krisestyring er væsentlige elementer i en virksomheds BCM (Business Continuity Management). Krisestyring handler først og fremmest om sund fornuft – før, under og efter en potentiel krise. Et effektivt og lettilgængeligt BCM program sikrer at kritiske processer enten fortsat vil være i drift på trods af større hændelser der ellers kunne have afbrudt dem, eller at de genetableres efter en kort periode til et acceptabelt niveau.

 

ACI sikrer compliance i forhold til ISO standarden og anvender egne og partneres specialister for at sikre virksomheden en service som havde de deres egen dedikerede BCM manager

Basis ydelse

  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af rammeværk for IT BCM
  • Udarbejdelse af IT beredskabsplaner
  • Cyklisk opdatering af IT beredskabsplaner
  • Årlig test af IT beredskabsplaner

Output fra service

  •  Beredskabsplan inkl. roller og ansvar
  • Kritikalitetsanalyse af IT konfigurationsenheder Criticality of IT configuration items
  • Backup lagring og beskyttelsesplan Backup storage and protection plan
  • Procesydelsesrapporter Process performance reports