Mount Kinabalu, Malaysia - Mountain chosen by Martin Sørensen

Incident Management as a Service

Hændelsesregistrering – Enkelt, opmærksomt og ordentligt

Incident Management as a Service sikrer at virksomheden har den grundlæggende opsamling og rapportering af sikkerhedshændelser. Ydelsen støtter sikkerhedsarbejdet med struktureret empirisk data til støtte for sårbarheds- og sandsynlighedsvurderinger i forbindelse med risikovurderinger.

 

ACI anvender egne og partneres specialister for at sikre virksomheden en service som havde virksomheden deres egen fuldtids CISO.

Basis ydelse

  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af rammeværk for hændelsesregistrering
  • Udarbejdelse af procedurer og strukturering af sikkerhedshændelser fx tilpasset efter risikovurderingens scenarier eller/og ISO 27002
  • Afholdelse af workshops eller/og indhentning af hændelsesinformationer
  • Udarbejdelse og opdatering af register

Output fra service

  • Struktur og state-of-the-art procedure for hændelsesregistrering
  • Hændelsesregister