K2, Himalaya Nepal - Mountain chosen by Bo Thygesen

IT Organisation as a Service

Er din IT organisation up-to-date?

En IT organisation defineres ved personale, kompetencer, funktioner, roller og ansvar, autoritet samt tilsyn. Løbende udvikling af en IT organisation uanset hvilken it-funktion (drift, udvikling, support eller lignede) kræver et vist mål af dokumentation og opfølgning.

 

Processer, administrative politikker og procedurer skal være på plads for alle funktioner, med særlig opmærksomhed på styring, kvalitetssikring, risikostyring, informationssikkerhed, data og systemer ejerskab, og funktionsadskillelse.

 

ACI sikrer en udarbejdelse-s og vedligeholdelsesproces for it-organisering således at al nødvendig dokumentation udarbejdes og vedligeholdes.

Basis ydelse

  • Organisationsplaner
  • Politikker og procedurer vedr. organisatoriske forhold som eks. funktionsadskillelse
  • Skill- og job beskrivelser for organisationens medarbejdere
  • Ansvar og rolle matricer (RACI) for organisationen

Output fra service

 

  • Dokumentation af systemejere
  • Dokumentation for gældende IT organisation
  • Dokumentation for samtlige roller og ansvar i IT organisation