Krisestyring – et væsentligt element

Læs mere:

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT – NEMT OG OPERATIONELT

Beredskabsplanlægning og krisestyring er væsentlige elementer i en virksomheds BCM (Business Continuity Management). Krisestyring handler først og fremmest om sund fornuft – før, under og efter en potentiel krise. Et effektivt og lettilgængeligt BCM program sikrer at kritiske processer enten fortsat vil være i drift på trods af større hændelser der ellers kunne have afbrudt dem, eller at de genetableres efter en kort periode til et acceptabelt niveau.

ACI er BCM eksperter og hjælper med at udarbejde og implementere et professionelt og vedvarende BCM program der sikrer readiness og compliance gennem hele jeres organisation. ACI bidrager med et rammeværk og en kommunikationsinfrastruktur som gør jeres beredskabsplaner operationelle og jeres krisestyring effektiv.   Vi har flere års erfaring med at etablere, vedligeholde og teste beredskabet i store virksomheder og ser BCM som en todelt disciplin:

  • Risikomitigering, der har til formål at reducere sandsynligheden for uønskede hændelser
  • Business Recovery, der sikrer fortsat drift efter en større negativ hændelse.

Effektiv krisestyring opnås gennem seks faser

Vi opbygger et BCM program på i seks faser:

  1. Analyse – Risikoanalyse, Business Impact analyse, gap analyser
  2. Strategi – Udarbejdelse af politikker, etablering af mål
  3. Planer – Udarbejdelse af BCM planer og Recovery planer
  4. Awareness – Implementering og kommunikation af BCM, træning af personel
  5. Test og øvelser – Test strategi, beredskabsøvelser, krisestyring, rapporter til ledelsen, intern audit
  6. Vedligeholdelse – Logs og monitorering med henblik afrapportering og optimering af BCM programmet

Vi følger de internationale standarder i alle processer, blandt andet ISO 22301 og ISO 27031.

Softwareunderstøttelse til krisestyring

Software understøttelse: ACI er dansk agent for beredskabsværktøjet Crisis Commander, som sætter strøm til alle processer i et beredskab og leverer støtte til krisestyring, fra varsling af en hændelse, til gennemførelse af reetableringsplaner. Systemet er cloudbaseret og tilgængeligt på mobile enheder. Læs mere om systemet her.