Beredskabsøvelse – ACI hjælper til et effektivt beredskab

Gå tilbage til Beredskab

For at vedligeholde kompetencerne i et effektivt og robust beredskab, udvikler og gennemfører ACI beredskabsøvelser der er tilpasset til vores kunder – baseret på vores tre kerneværdier: ordentligt, opmærksomt og simpelt.

Vi anbefaler virksomhederne at overveje forskellige øvelsestyper der passer til virksomhedens størrelse og behov. De typiske beredskabsøvelser vi udarbejder og gennemfører er:

Varslings- og awareness øvelse uden fremmøde Den simple beredskabsøvelse som gennemprøver virksomhedens evne til at kontakte de relevante personer, samt verificerer virksomhedens egen viden om roller og ansvar i beredskabet.

Organisatorisk beredskabsøvelse for Crisis Management og Recovery Teams Denne type beredskabsøvelse gennemtester beredskabsledelsens håndtering og kommunikation af en krisesituation og dennes evne til at anvende de på forhånd implementerede beredskabsplaner. Beredskabsøvelserne viser gennem et forud skræddersyet rollespil recovery-procedurernes kvalitet og belyser om reetablering er mulig inden for de aftalte RTO’er.

Øvelse målrettet mod forretningsledelsens aktivering Denne type øvelse sætter forretningsmæssige dilemmaer op, som træner ledelsens beslutningsdygtighed, forretningsmæssige nødprocedurer og intern/ekstern kommunikation.

Progressivt øvelsesparadigme

Beredskabsøvelser indgår som ét element i de strategiske overvejelser omkring det etablerede beredskab. ACI rådgiver virksomheder om hvordan planer tilrettelægges så virksomhedens beredskabsstrategi følges progressivt. Planlægningen sikrer at alle elementer i et beredskab bliver prioriteret og testet.

Software understøttelse til beredskabsøvelser

ACI er dansk agent på beredskabsværktøjet Crisis Commander, som håndterer kommunikation og tilgængelighed til interaktive planer til brug under en krise og meget mere. Logningsfunktionen i Crisis Commander sikrer en meget præcis afrapportering og evaluering ved brug under en beredskabsøvelse. Se mere om systemet her.