Beredskabsplanlægning – Enkelt og effektivt

Gå tilbage til Beredskab

Det er helt centralt i et Business Continuity Management (BCM) program at virksomheden har udarbejdet beredskabsplaner. God beredskabsplanlægning kan betyde forskellen mellem videre drift eller konkurs efter en alvorlig hændelse.

En beredskabsplan skal kunne anvendes når krisen eller katastrofen indtræffer. ACI hjælper virksomheder med at udarbejde enkle og operationelle beredskabsplaner.

Hvordan vi udarbejder en beredskabsplan

Beredskabsplanen er en væsentlig del af virksomhedens BCM, som sætter ord på hvordan og hvorledes en krise eller katastrofe skal håndteres. Beredskabsplanlægning bygger videre på de definitioner og den strategi som er foregået som den første del i etableringen af et BCM program. De praktiske foranstaltninger og procedurer i et beredskab bliver sammen med virksomheden herefter dokumenteret for at etablere

  • beredskabsorganisationens sammensætning og roller
  • eskaleringsprocesser
  • kriterier for aktivering af beredskabsplanen
  • incident response planer
  • kommunikationsplaner og veje
  • detaljerede beskrivelse af handlinger i beredskabet

ACI anbefaler at opbygge beredskabsplan efter de internationale standarder, ISO 22301 og ISO 27031.

Implementering og opdatering af beredskabsplanen

Effekten af en ny eller opdateret beredskabsplan afhænger for en stor del af implementeringen. For at beredskabsplanen ikke blot er en mappe der bliver placeret på hylden, leverer ACI støtte til den operationelle implementering af beredskabsplanlægningen, sådan at planerne fremover bliver anvendt og opdateret.

ACI tilbyder også virksomheder at etablere en opdateringscyklus, og gennemføre vedligeholdelse af beredskabsplanen, således at planen ikke støver til og senere er ubrugelig.

Sæt strøm til beredskabsplanen

ACI hjælper med at etablere Crisis Commander – et let-anvendeligt og tilgængeligt system der sætter strøm til alle processerne i et beredskab – fra varsling (notification) af en krise og til gennemførelse af reetableringsplaner (contingency plans). ACI er danske forhandlere af Crisis Commander som benyttes i mere end 40 lande som systemunderstøttelse af beredskabsplanlægningen.
Se mere om værktøjet her.


Kontakt ACI
for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med en effektiv beredskabsplanlægning.